اعضای هیات علمی

 
شمس الدین اسماعیلی

شمس الدین اسماعیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اعظم چهار دولی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ثریا سجادی مجد

ثریا سجادی مجد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهناز قوسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول کرمیانی

رسول کرمیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه ویسی

سمیه ویسی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1