اعضای هیات علمی

 
change-logo

امید امیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی براتی(شیمی)

علی براتی(شیمی) 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افشین پشابادی

افشین پشابادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صبا حدیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اشرف درخشان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم نظری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1